Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Đ̂̉ bài Câu 1: Tich của hai đơn thức 2xy^(3) và 1/2x^(2)y là:


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đơn thức, Bài Phép nhân hai đơn thức</p><p>Bài giải chi tiết : Tích của hai đơn thức 2xy<sup>3</sup> và 1/2x<sup>2</sup>y là</p><p>2xy<sup>3</sup>.1/2x<sup>2</sup>y=x<sup>3</sup>y<sup>4</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đơn thức, Bài Phép nhân hai đơn thức

Bài giải chi tiết : Tích của hai đơn thức 2xy3 và 1/2x2y là

2xy3.1/2x2y=x3y4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận