Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm D

23 tháng 7 2021 14:40

câu hỏi

Đề bài: Có người khi đọc "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ và "Chiếc lá cuối cùng" của Ô.Hen-ri đã có nhận xét: "Chiếc bóng trên vách đã giết chết Vũ Nương nhưng chiếc lá trên tường lại cứu sống Giôn-xi". Hãy phát biểu ý kiến của em về vấn đề này.


8

2


Hiếuu H

02 tháng 8 2021 01:40

Đg lag thông cảm

Titus N

03 tháng 8 2021 03:23

Hai ý nghĩa tương phản , chuyện ng con gái Nam Xương chiếc bóng trên vách đã g.i.ế.t chết Vũ Nương với Giôn Xi và cũng như Giôn xi với cụ Bơ Men vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cảm nhận tình cảm cha con của Ông Sáu và bé Thu trong 3 ngày nghỉ phép Ông Sáu về thăm nhà được thể hiện qua đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

4

Lihat jawaban (1)