Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 17:18

câu hỏi

..... as the chairperson, he felt proud of himself. Be chosen Having been chosen On choosing Having chosen

..... as the chairperson, he felt proud of himself.

Be chosen

Having been chosen

On choosing

Having chosen


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 17:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn Having been chosen (Rút gọn câu )</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

Chọn Having been chosen (Rút gọn câu )

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận