Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh P

21 tháng 3 2021 00:46

câu hỏi

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB


6

1


P. An

22 tháng 3 2021 02:29

Đối với bài này cô có gợi ý như sau: Trước tiên ta có BH là đường cao nên BH vuông góc với AC Mà phương trình đường cao BH đã cho => Viết phương trình AC là đường thẳng vuông góc với BH và đi qua A Sau khi có pt đường thẳng AC ta tìm tọa độ điểm C C là giao điểm của AC và CM Ta sẽ tìm được C(4;0) M là điểm thuộc CM nên ta sẽ gọi tọa độ M (xM;(20-5xM)/7) Ta thấy M còn là trung điểm của AB => Tọa độ điểm B Gọi K là giao điểm của BH và CM pt hai đường thẳng BH, CM ta đã biết => tìm được tọa độ điểm K BK vuông góc với AC nên ta có vecto BK. vecto AC =0 Từ đó ta tìm được xM=1/2 Thay vào tọa độ điểm B ta tìm được B(2,3) Lúc này ta có tọa độ điểm A, tọa độ điểm B ta sẽ viết được pt đường thẳng AB Em đặt bút làm em nhé, gặp khó khăn phần nào có thể đặt câu hỏi tiếp em nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận