Square root
VBT
Calculator
magnet

Đượm Đ

06 tháng 8 2021 01:34

câu hỏi

√a3 - √a3 + √a2b + √ad2


2

1


Thành Đ

07 tháng 8 2021 10:17

lh zl 0335597352

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a+b=c

9

Lihat jawaban (1)