Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

08 tháng 4 2021 13:06

câu hỏi

Đĩa xích của xe đạp có 40 răng, đĩa líp có 32 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn ?


16

2


Hà T

08 tháng 4 2021 13:07

các bạn giải thích cho mình với

Nguyễn P

28 tháng 4 2021 03:26

Lên mang Đi bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm sao xử lí tình huống khi gặp kẻ xấu

2

Lihat jawaban (2)