Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

26 tháng 10 2022 03:58

câu hỏi

????????

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 04:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vy V,<br>Đây là một bài thuộc Vật lý 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Chất tinh khiết: -Là 1 chất không trộn lẫn chất khác.</p><p>Ví dụ: nhôm, vàng, nước cất...</p><p>- Có những tính chất nhất định.</p><p>- Không tách được.</p><p>Chất hỗn hợp:&nbsp;</p><p>-Tập hợp nhiều chất trộn lẫn</p><p>Ví dụ: nước khoáng, nước tự nhiên, nước chanh...</p><p>-Tính chất phụ thuộc vào các chất trong hỗn hợp.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vy V,
Đây là một bài thuộc Vật lý 8.
Bài giải chi tiết:

Chất tinh khiết: -Là 1 chất không trộn lẫn chất khác.

Ví dụ: nhôm, vàng, nước cất...

- Có những tính chất nhất định.

- Không tách được.

Chất hỗn hợp: 

-Tập hợp nhiều chất trộn lẫn

Ví dụ: nước khoáng, nước tự nhiên, nước chanh...

-Tính chất phụ thuộc vào các chất trong hỗn hợp.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)