Square root
VBT
Calculator
magnet

Ttha T

13 tháng 12 2022 12:29

câu hỏi

,.........................................................................................................................

,.........................................................................................................................

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:56

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Ttha T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:D<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 10<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ttha T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:D

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 10
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)