Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

04 tháng 12 2022 01:52

câu hỏi

.

 

.

alt

5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 11:47

Được xác nhận

Xin chào em Thu T, Đáp án cho câu hỏi của em là: x ∈ {2,-1} Bài giải chi tiết: Phương trình ⇔ 5^ (-x²+2x+3) = 5^(x+1) ⇔ -x²+2x+3 = x+1 ⇔ -x² + x + 2 = 0 ⇔ x = 2 hoặc x = -1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Minh C

12 tháng 1 2023 05:48

<p>Là 6</p>

Là 6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận