Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

21 tháng 9 2021 05:21

câu hỏi

..... ........


6

3


Linh T

22 tháng 9 2021 06:13

mình chẳng hiểu gì luôn nha ↖(^ω^)↗

NKM N

21 tháng 9 2021 09:47

bạn viết cái gì vậy😅

Childness_cute_côđơn C

23 tháng 10 2021 02:53

Bạn ấy đang 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người bán vải ,lần 1 bán 2/5 tấm vải ,lần 2 bán 60m,sau 2 lần người bán đó thấy số vải còn lại bằng 1/2 số vải đã bán.hỏi tấm vải dài bao nhiêu m?

6

Lihat jawaban (1)