Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyệt T

31 tháng 12 2022 08:16

câu hỏi

..

.. 

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:22

Được xác nhận

Xin chào em Bài giải chi tiết: Bài này dùng thì hiện tại hoàn thành. Đáp án A Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nhân N

05 tháng 1 2023 03:18

<p>Vì câu này là thì h5ht nên chọn A nha.</p><p>&nbsp;</p>

Vì câu này là thì h5ht nên chọn A nha.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

“What are the skills that concern you most?” my teacher asked. (I)

9

Được xác nhận