Square root
VBT
Calculator
magnet

BTS B

04 tháng 10 2022 14:17

câu hỏi

........

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vợ C</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Lăng trụ đứng tứ giác</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) Chiếc lều có dạng lăng trụ đứng tứ giác nên ta có thể tích khoảng không bên trong lều chính là thể tích của lăng trụ:</p><p>V=S<sub>đáy</sub>.h=(1/2).(3,2).(1,2).5=9,6 (m<sup>3</sup>)</p><p>b) Diện tích vải bạt cần dùng là diện tích hai mặt bên của hình lăng trụ:</p><p>S=2.2.5=20 (m<sup>2</sup>)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vợ C

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Lăng trụ đứng tứ giác

Lời giải chi tiết như sau:

a) Chiếc lều có dạng lăng trụ đứng tứ giác nên ta có thể tích khoảng không bên trong lều chính là thể tích của lăng trụ:

V=Sđáy.h=(1/2).(3,2).(1,2).5=9,6 (m3)

b) Diện tích vải bạt cần dùng là diện tích hai mặt bên của hình lăng trụ:

S=2.2.5=20 (m2)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)