Square root
VBT
Calculator
magnet

BTS B

15 tháng 10 2022 13:28

câu hỏi

........

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 13:42

Được xác nhận

<p>Xin chào BTS B.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 7.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Thể tích phần không gian của ngôi nhà là:</p><p>V<sub>1</sub>=3,5.6.15=315(m<sup>3</sup>)</p><p>Diện tích đáy phần không gian mái nhà có hình lăng trụ đứng là:</p><p>S=1/2.1,2,6=3,6(m<sup>2</sup>)</p><p>Thể tích phần không gian có hình lăng trụ đứng là:</p><p>V<sub>2</sub>=3,6.15=54(m<sup>3</sup>)</p><p>Thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó là:</p><p>315+54=369(m<sup>3</sup>)</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào BTS B.

Đây là câu hỏi thuộc toán 7.

Lời giải chi tiết:

Thể tích phần không gian của ngôi nhà là:

V1=3,5.6.15=315(m3)

Diện tích đáy phần không gian mái nhà có hình lăng trụ đứng là:

S=1/2.1,2,6=3,6(m2)

Thể tích phần không gian có hình lăng trụ đứng là:

V2=3,6.15=54(m3)

Thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó là:

315+54=369(m3)

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)