Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo V

Yêu cầu 7 ngày trước

câu hỏi

(9x-2³):5=2

(9x-2³):5=2

 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

Đã được trả lời 7 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào Thảo V.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Thảo V.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận