Square root
VBT
Calculator
magnet

Công_Thụ C

27 tháng 2 2020 11:18

câu hỏi

-8 chia hết cho x và 12 chia hết cho x Giải hộ mik với


0

1


Nguyễn M

27 tháng 2 2020 13:37

2 và 4 nha bạn :D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

BC(6,14)

6

Lihat jawaban (2)