Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

04 tháng 12 2022 09:57

câu hỏi

(-8)-8=

(-8)-8=


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:20

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức Bài giải chi tiết: (-8)-8=-16 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hương B

04 tháng 12 2022 10:47

<p>-16</p>

-16

Lê M

04 tháng 12 2022 13:44

Xin chào

Linh T

06 tháng 12 2022 13:24

<p>.</p><p>(-8)-8=-16</p><p>&nbsp;</p>

.

(-8)-8=-16

 

Nghiemdangkhoa N

08 tháng 12 2022 13:07

-16

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận