Square root
VBT
Calculator
magnet

Phi N

23 tháng 10 2022 11:10

câu hỏi

(√8 -3√2 )*√2

(√8 -3√2 )*√2


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 12:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phi N&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương 1&nbsp;</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>(√8–3√2).√2&nbsp;</p><p>=√16–3.√2.√2&nbsp;</p><p>=4‐3.2</p><p>&nbsp;=4–6</p><p>&nbsp;=–2&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phi N 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương 1 

Câu trả lời chi tiết như sau: 

(√8–3√2).√2 

=√16–3.√2.√2 

=4‐3.2

 =4–6

 =–2 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Phi N

23 tháng 10 2022 15:28

cảm ơn GV ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận