Square root
VBT
Calculator
magnet

Đình H

29 tháng 12 2022 12:06

câu hỏi

(-8)×25×(-2)×4×(-5)×125


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 14:46

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phép nhân Bài giải chi tiết: Ta có: (-8)×25×(-2)×4×(-5)×125 = 25x4x(-2)x(-5)x125x(-8) = -1000000 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp H các số tự nhiên chẵn bé hơn hoặc bằng 20

6

Được xác nhận