Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung B

13 tháng 10 2020 13:55

câu hỏi

(✓7-5/2)-(6-2√7/4)+6/7-√2+5/4+√7


7

1


Yi G

14 tháng 10 2020 13:48

q

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)