Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang P

23 tháng 2 2020 13:46

câu hỏi

(7-2x)=31


0

1


Lương G

24 tháng 2 2020 03:35

7-2x=31 2x=7-31 2x=-24 x=-24:2 x=-12 Vậy x=-12 Rất mong câu trả lời của mik sẽ giúp được bạn!!! 😁

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đơn giản các biểu thức sau 14-(x - 76)+10

0

Lihat jawaban (1)