Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

26 tháng 12 2019 10:14

câu hỏi

(6975-x+785):4=859 các bạn giúp mình vs nhé


0

1


Nguyễn T

27 tháng 12 2019 09:23

(6975 - x + 785) : 4 = 859 6975 - x + 875 = 859 × 4 6975 - x + 875 = 3436 6975 - x = 3436 - 875 6975 - x = 2561 x = 6975 - 2561 x = 4414

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai học lớp mấy . trường nào thì cmt xuống dưới để nhận bạn bè nào

58

Lihat jawaban (22)