Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha N

21 tháng 12 2022 05:40

câu hỏi

( - 69) +53 +46 +(-94) + ( -14) +78


8

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 13:27

Được xác nhận

Chào em Ha N, Với những bài này, ta chỉ cần áp dụng quy tắc tính "nhân chia trước cộng trừ sau" và tính tuần tự từ trái sang phải nhé. Bài giải chi tiết: ( - 69) +53 +46 +(-94) + ( -14) +78 = -16 +46 +(-94) + (-14) +78 = 30 + (-94) + (-14) +78 = -64 + (-14) +78 = -78 + 78 = 0 Đáp án cuối cùng: 0 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Nguyen K

22 tháng 12 2022 04:47

<p>= 0</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang N

26 tháng 12 2022 06:07

<p>Chỉ cần cộng hoặc trừ từ trái qua phải thôi nha</p><p>Đáp án là 0 nha</p>

Chỉ cần cộng hoặc trừ từ trái qua phải thôi nha

Đáp án là 0 nha

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: c) (2x−6)/(x+2)&gt;0

0

Được xác nhận