Square root
VBT
Calculator
magnet

Hắc T

08 tháng 12 2022 15:10

câu hỏi

(-658)-148=?

(-658)-148=?


5

1


Tịch N

08 tháng 12 2022 23:15

<p>= -806</p>

= -806

Gia L

09 tháng 12 2022 08:21

kết quả là -806 Vì 2 số trên đều là âm nên ta cộng 2 số lại sẽ = -806

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận