Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa C

15 tháng 12 2022 09:20

câu hỏi

(-624) [(376+235) -35]

(-624) [(376+235) -35]

 

alt

13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:02

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Hoa C</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -1200<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Em thực hiện tính toán trong ngoặc trước<br>(-624) - [(376+235)-35]</p><p>=(624) - (611-35)</p><p>= (-624) - 576</p><p>= -1200<br>Kết luận: đáp án chính xác là -1200<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hoa C
Đáp án cho câu hỏi của em là: -1200

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6
Bài giải chi tiết:

Em thực hiện tính toán trong ngoặc trước
(-624) - [(376+235)-35]

=(624) - (611-35)

= (-624) - 576

= -1200
Kết luận: đáp án chính xác là -1200
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyễn M

15 tháng 12 2022 09:43

<p>(-624)-[(376+235)-35]</p><p>=(624)-[611-35]</p><p>=(-624)-576</p><p>=-1200</p>

(-624)-[(376+235)-35]

=(624)-[611-35]

=(-624)-576

=-1200

Nguyễn N

15 tháng 12 2022 13:04

<p>(-624)-[(376+235)-35]</p><p>=(624)-[611-35]</p><p>=(-624)-576</p><p>=-1200</p>

(-624)-[(376+235)-35]

=(624)-[611-35]

=(-624)-576

=-1200

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận