Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc Z

10 tháng 9 2021 02:11

câu hỏi

√6.√24


72

1


Yenn N

10 tháng 9 2021 17:22

√6.√24 =√6.24 = √144 = 12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)