Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà V

02 tháng 8 2021 03:55

câu hỏi

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6


2

1


Chưa Đ

05 tháng 8 2021 12:12

đáp án: 15 phần 16

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)