Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

13 tháng 11 2019 00:57

câu hỏi

|5x_7|=|3|


0

1


Vũ D

23 tháng 11 2019 12:31

|5x-7|=|3| 5x-7=3 5x =3+7 5x =10 x =10÷5 x =2 Mình nghĩ vậy thôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-2).4.6.(-8).(-5).10.(-25)

1

Lihat jawaban (3)