Square root
VBT
Calculator
magnet

Tùng Đ

05 tháng 8 2022 10:09

câu hỏi

(593 - 415)-293 lớp 6 ạ


10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

Xin chào em Tùng Đ, Đây là một bài tập thuộc Chương Số nguyên Bài giải chi tiết: Ta tiến hành quy đồng tử số các phân số: (593 - 415)-293 = 178-293 = -115 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyễn P

06 tháng 8 2022 03:03

=178-293 =-115

Lê N

Đã được trả lời 3 ngày trước

dạ là bằng -115

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho sin alpha bằng a trên trong khoảng không nhỏ hơn alpha nhỏ hơn Delta trên 2 tính cos alpha và sin 2 alpha

19