Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 2 2021 16:27

câu hỏi

(56:56)=?


19

6


Lan T

24 tháng 3 2021 11:35

1

Nguyễn T

04 tháng 4 2021 23:22

Chỉ có thể là 1

Phạm Q

23 tháng 4 2021 10:45

56 : 56 = 1

BÙI N

23 tháng 4 2021 12:19

Bất kì số nào chia cho chính nó thì bằng 1 cho nên 56 : 56 bằng 1

Lê T

08 tháng 7 2021 14:06

56:56=1

Autumn A

02 tháng 8 2021 00:14

56:56=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cái gì có bốn chân

25

Lihat jawaban (9)