Square root
VBT
Calculator
magnet

Bếu Đ

02 tháng 10 2022 16:16

câu hỏi

√50.√1.6.√180

√50.√1.6.√180


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 20:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bếu Đ</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 bài Căn bậc hai</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>√50.√1.6.√180</p><p>=(5√2).1.6.(6√5)</p><p>=5.6.6.√2.√5</p><p>=180√10</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bếu Đ

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 bài Căn bậc hai

Lời giải chi tiết như sau:

√50.√1.6.√180

=(5√2).1.6.(6√5)

=5.6.6.√2.√5

=180√10

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh 2⋅(−25)⋅(−4)⋅50

1

Được xác nhận