Square root
VBT
Calculator
magnet

Rin L

27 tháng 12 2020 03:05

câu hỏi

(5 - x)*(2x+3)+2x *(x -3)+4


14

1


H. Phan

27 tháng 12 2020 03:08

(5 - x)*(2x+3)+2x *(x -3)+4 = 10x+15-2x^2-3x +2x^2 -6x+4 = x+19.

Rin L

27 tháng 12 2020 03:39

dạ em cảm ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sao ko ai giải giúp em ạ

1

Lihat jawaban (1)