Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

01 tháng 12 2022 06:03

câu hỏi

(-5)+(-7)+(-8)+(-3)

(-5)+(-7)+(-8)+(-3)

 

alt

26

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 12 2022 11:48

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -23<br><br>Bài giải chi tiết:<br>(-5)+(-7)+(-8)+(-3)</p><p>= -5 -3 -7 -8</p><p>= -8 -7 -8</p><p>= 2*(-8) -7</p><p>= -16 -7</p><p>= -23<br>Kết luận: đáp án chính xác là -23<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: -23

Bài giải chi tiết:
(-5)+(-7)+(-8)+(-3)

= -5 -3 -7 -8

= -8 -7 -8

= 2*(-8) -7

= -16 -7

= -23
Kết luận: đáp án chính xác là -23
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Trà M

01 tháng 12 2022 07:05

<p>(-5)+(-7)+(-8)+(-3)=-23</p>

(-5)+(-7)+(-8)+(-3)=-23

Huy H

01 tháng 12 2022 12:56

<p>&nbsp;= -23</p>

 = -23

Ngoc N

01 tháng 12 2022 13:21

{(-5)+(-8)}+{(-7)+(-3)=(-13)+(-10)= -23

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận