Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư T

13 tháng 12 2021 14:23

câu hỏi

-5/7×(-19/23)-12/23×5/7


17

1


Hien N

13 tháng 12 2021 14:51

-5/7×(-19/23)-12/23×5/7 =5/7×[-1×(-19/23)-12/23] =5/7×(19/23-12/23) =5/7×7/23 =5/23

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm của H(x) biết H (x)=-2x^2-5x

13

Lihat jawaban (1)