Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

03 tháng 12 2022 15:56

câu hỏi

(-5) - 5 =

(-5) - 5 =


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:18

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Phép trừ Bài giải chi tiết: (-5) - 5 = -10 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Vỹ P

03 tháng 12 2022 23:42

<p><strong>(-5) - 5 = - (5+5) = -10</strong></p>

(-5) - 5 = - (5+5) = -10

Nguyễn T

04 tháng 12 2022 14:18

<p>= -10&nbsp;</p>

= -10 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận