Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

16 tháng 7 2021 09:23

câu hỏi

(4x-8):17=0


16

3


Quỳnh A

21 tháng 7 2021 06:03

x=2

Thuỷ V

20 tháng 7 2021 02:14

Theo mình thì nên làm như sau: (4X-8):17=0; (4X-8)=0x17; 4X-8=0; 4x=0+8; 4x=8; x=8:4; x=2

Lê T

30 tháng 7 2021 08:18

(4x-8)÷17=0 4x-8=0 4x=8 x=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)