Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn T

30 tháng 12 2019 12:04

câu hỏi

(4x+2y=5 (2x+y=m-1 định tham số m để các hệ phương trình sau vô nghiệm


0

1


H. Phan

02 tháng 1 2020 09:07

Hpt vô nghiệm kvck: 2/4=1/2#(m-1)/5 <=> 2(m-1)#5 <=> m-1#5/2 <=>m#7/2 (# là “khác” nha)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A khác tập hợp rỗng. Chọn khẳng định sai? A. A giao A=A B. A hợp A=A C. A hợp rỗng=A D. A giao rỗng=A

2

Được xác nhận