Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 16:08

câu hỏi

( 42927: 349 )


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 17:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>&nbsp;42927: 349&nbsp;</p><p>=(349.123):349</p><p>=123</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết:

 42927: 349 

=(349.123):349

=123

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận