Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

16 tháng 12 2022 08:01

câu hỏi

??? + 40=100

??? + 40=100

alt

13

2


Quang K

16 tháng 12 2022 10:38

<p><strong>40+30 bằng 100</strong></p>

40+30 bằng 100

Phạm T

17 tháng 12 2022 06:47

bạn làm sai rồi

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Bảo T

16 tháng 12 2022 14:26

<p>=100-40=60</p>

=100-40=60

Phạm T

17 tháng 12 2022 06:46

60+40=100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)