Square root
VBT
Calculator
magnet

Đan L

12 tháng 11 2019 14:46

câu hỏi

(3x + 3/4)=25/36


0

1


Lâm M

14 tháng 11 2019 13:55

3×=25/36-3/4 3×=25/36-27/36 3×=-2/36 3×=-1/18 ×=-1/18÷3 ×=-1/18×1/3 ×=-1/54 vậy x =-1/54

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có ai đó trả lời được câu này ko: cho một chiếc hộp 6x6, hỏi có thể đặt bao nhiêu quả trứng vào hộp sao cho mỗi hàng ngang/dọc/chéo không được quá 2 quả trứng?

27

Lihat jawaban (3)

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

4

Được xác nhận