Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

04 tháng 10 2022 12:50

câu hỏi

√3sinx +cosx =1

√3sinx +cosx =1


16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 13:40

Được xác nhận

<p>Xin chào Nguyễn Q.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 11.</p><p>Lời giải chi tiết :</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Nguyễn Q.

Đây là câu hỏi thuộc toán 11.

Lời giải chi tiết :

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:00

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn Q,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 11</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi được gửi ở file đính kèm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Nguyễn Q, 

Đây là câu hỏi thuộc toán 11

Lời giải chi tiết cho câu hỏi được gửi ở file đính kèm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. 

Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận