Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiro_TV K

08 tháng 4 2020 14:38

câu hỏi

(3n+5).(2n-1) . vậy N=? công thức và cách làm như thế nào ạ


0

1


Lê Q

10 tháng 4 2020 10:21

n=n+n-n+abcdxyd

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×(x-7)-11=-17

0

Lihat jawaban (1)