Square root
VBT
Calculator
magnet

Khải P

26 tháng 11 2019 14:32

câu hỏi

(-38)+27


0

1


Vũ D

27 tháng 11 2019 05:10

Mình nghĩ là (-38)+27 =-(38-27) =(-11)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)