Square root
VBT
Calculator
magnet

Thoa N

15 tháng 10 2020 13:24

câu hỏi

( 364 dam+536 dam) : 100 = ?????????


9

2


Huy N

18 tháng 10 2020 02:45

bằng 9 dam

VŨ H

18 tháng 10 2020 07:22

bằng 9 đề-ca-mét

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai la hoc sinh truong tieu hoc dong da ko ? Ai la hoc sinh lop5/2 ko trường dong da

12

Lihat jawaban (3)