Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

07 tháng 1 2023 13:38

câu hỏi

-333 + 2222 ____. _______ 777. 5555

-333 + 2222

____.    _______

777.      5555

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:03

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần phép cộng phân số Bài giải chi tiết: Ta có: -333/777 + 2222/5555=-3/7 + 2/5 = -1/35 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận