Square root
VBT
Calculator
magnet

Tường T

25 tháng 11 2022 02:46

câu hỏi

(-3023)-(765-3023)

(-3023)-(765-3023)


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 06:06

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Tường T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -765<br><br>Bài giải chi tiết:<br>(-3023)-(765-3023)</p><p>= -3023 - 765 + 3023</p><p>= -765<br>Kết luận: đáp án chính xác là -765<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Tường T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: -765

Bài giải chi tiết:
(-3023)-(765-3023)

= -3023 - 765 + 3023

= -765
Kết luận: đáp án chính xác là -765
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)