Square root
VBT
Calculator
magnet

Diepanhh D

11 tháng 7 2023 06:42

câu hỏi

-(-30)-(-x)=-( 13)

-(-30)-(-x)=-( 13)


6

2


Khánh H

12 tháng 7 2023 13:11

<p>.&nbsp;</p>

alt

Đặng Đ

14 tháng 7 2023 02:09

<p>Đáp án là -43 nhé bạn.</p><p>&nbsp;</p>

Đáp án là -43 nhé bạn.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biêu thức sau: a) A=|4x−7/3|+2004

4

Được xác nhận