Square root
VBT
Calculator
magnet

Vòng T

13 tháng 4 2020 04:48

câu hỏi

(30×6)×2=


1

3


Duong Q

13 tháng 4 2020 07:40

=360

Phạm Đ

13 tháng 4 2020 11:13

(30×6)×2 = 180×2 = 360

Thuong B

09 tháng 7 2020 13:08

360

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

125+53

17

Lihat jawaban (4)