Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến Y

26 tháng 11 2022 13:29

câu hỏi

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)


16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 07:25

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Yến Y,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -600<br><br>Bài giải chi tiết:<br>(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)</p><p>= -30 -1 -29 -2 -28-3+...</p><p>= -40 -40 -40 +...&nbsp;</p><p>= -40*15 (do 30:2 = 15 số)</p><p>= -600<br>Kết luận: đáp án chính xác là -600<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>


Xin chào em Yến Y, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: -600

Bài giải chi tiết:
(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

= -30 -1 -29 -2 -28-3+...

= -40 -40 -40 +... 

= -40*15 (do 30:2 = 15 số)

= -600
Kết luận: đáp án chính xác là -600
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

Nguyen K

27 tháng 11 2022 11:08

<p>(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)</p><p>= -30 -1 -29 -2 -28-3+...</p><p>= -40 -40 -40 +...&nbsp;</p><p>= -40*15 (vì 30:2 = 15 số)</p><p>= -600</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;đáp số: -600</p>

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

= -30 -1 -29 -2 -28-3+...

= -40 -40 -40 +... 

= -40*15 (vì 30:2 = 15 số)

= -600

                                         đáp số: -600

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12.25 - 12.21 - 12.2

3

Được xác nhận