Square root
VBT
Calculator
magnet

Thi L

25 tháng 11 2019 12:30

câu hỏi

√3 sin 3x - cos 3x =√3


0

2


Heo N

04 tháng 12 2019 11:22

B1: bn tính căn của a²+b² ra bằng 2 rồi biến đổi về dạng sin hiệu như sau : cos√3/2 ×sin3x - sin1/2 cos3x =√3/2 => sin(3x-π/6)=√3/2 rồi giải ra bt ra kết quả bằng π/6+k2π/3 và 5π/18+k2π/3

Heo N

04 tháng 12 2019 11:23

chỗ nào ko hiểu thì hỏi nha bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sin 4x= cos 3x

9

Lihat jawaban (1)