Square root
VBT
Calculator
magnet

Quý T

14 tháng 10 2021 08:52

câu hỏi

) 3𝑥 + 7 = 28 b) 5(8𝑥 + 2) − 3 = 47


8

1


Đan Q

18 tháng 10 2021 13:03

a. x=7 b.x=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)